Sa svim našim mogućnostima, najbrže uzdizanje nam je među nogama.


sa-svim-naim-mogunostima-najbre-uzdizanje-nam-meu-nogama
Čarls bukovskisvimnaimmogućnostimanajbržeuzdizanjenammeđunogamasa svimsvim našimnašim mogućnostimanajbrže uzdizanjeuzdizanje namnam jeje međumeđu nogamasa svim našimsvim našim mogućnostimanajbrže uzdizanje namuzdizanje nam jenam je međuje među nogamasa svim našim mogućnostimanajbrže uzdizanje nam jeuzdizanje nam je međunam je među nogamanajbrže uzdizanje nam je međuuzdizanje nam je među nogama

Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Nema ničega tako potentnog za pokretanje slapova Nijagare među ženskim nogama od pogleda koji govori šest jezika… :D
nema-ega-tako-potentnog-za-pokretanje-slapova-nijagare-meu-enskim-nogama-od-pogleda-koji-govori-jezika-d
Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. -Ivo Andrić
vrline-jednog-oveka-mi-primamo-i-cenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvatanjima-i-sklonostima
I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima. -Ivo Andric
i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima