Sabranost pažnje je poput padobrana – omogućuje nam da usporimo stvari, da ih bolje osmotrimo, ostvarujući time sebi mogućnost izbora, umesto da ...


sabranost-panje-poput-padobrana-omoguuje-nam-da-usporimo-stvari-da-ih-bolje-osmotrimo-ostvarujui-time-sebi-mogunost-izbora-umesto-da
sabranostpažnjepoputpadobranaomogućujenamdausporimostvariihboljeosmotrimoostvarujućitimesebimogućnostizboraumestosabranost pažnjepažnje jeje poputpoput padobranapadobrana –– omogućujeomogućuje namnam dada usporimousporimo stvarida ihih boljebolje osmotrimoostvarujući timetime sebisebi mogućnostmogućnost izboraumesto dadasabranost pažnje jepažnje je poputje poput padobranapoput padobrana –padobrana – omogućuje– omogućuje namomogućuje nam danam da usporimoda usporimo stvarida ih boljeih bolje osmotrimoostvarujući time sebitime sebi mogućnostsebi mogućnost izboraumesto dasabranost pažnje je poputpažnje je poput padobranaje poput padobrana –poput padobrana – omogućujepadobrana – omogućuje nam– omogućuje nam daomogućuje nam da usporimonam da usporimo stvarida ih bolje osmotrimoostvarujući time sebi mogućnosttime sebi mogućnost izborasabranost pažnje je poput padobranapažnje je poput padobrana –je poput padobrana – omogućujepoput padobrana – omogućuje nampadobrana – omogućuje nam da– omogućuje nam da usporimoomogućuje nam da usporimo stvariostvarujući time sebi mogućnost izbora

Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Zakoni su poput kobasica - bolje da ne vidite kako se prave. -Oto fon Bizmark
zakoni-su-poput-kobasica-bolje-da-ne-vidite-kako-se-prave
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju