Sada kao i ranije, prosjaci, ja objašnjavam samo patnju i dokončanje patnje.


sada-kao-i-ranije-prosjaci-ja-objanjavam-samo-patnju-i-dokonanje-patnje
budasadakaoranijeprosjacijaobjanjavamsamopatnjudokončanjepatnjesada kaokao ii ranijeja objašnjavamobjašnjavam samosamo patnjupatnju ii dokončanjedokončanje patnjesada kao ikao i ranijeja objašnjavam samoobjašnjavam samo patnjusamo patnju ipatnju i dokončanjei dokončanje patnjesada kao i ranijeja objašnjavam samo patnjuobjašnjavam samo patnju isamo patnju i dokončanjepatnju i dokončanje patnjeja objašnjavam samo patnju iobjašnjavam samo patnju i dokončanjesamo patnju i dokončanje patnje

ja nikada ne kasnim u skolu samo ostali dodju malo ranije,,a da krenem i ja nekada ranije bude suvisno jer je kasno da krenem ranije…. :):):):)
ja-nikada-ne-kasnim-u-skolu-samo-ostali-dodju-malo-ranijea-da-krenem-i-ja-nekada-ranije-bude-suvisno-jer-kasno-da-krenem-ranije
Prve patnje, kao i prva ljubav, se ne ponavljaju. -Ivan Turgenjev
prve-patnje-kao-i-prva-ljubav-se-ne-ponavljaju
Želimo da živimo kao nekada ranije, ali nam istorija to ne dozvoljava. -Džon F. Kenedi
elimo-da-ivimo-kao-nekada-ranije-ali-nam-istorija-to-ne-dozvoljava
Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću. -Paulo Koeljo
strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste