Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat.


sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
paulo koeljosadaponovotražilarazlogdaživiiliboljerečenosenajluđepredaonakojanitanetražizauzvratsada jeje ponovoponovo tražilatražila razlograzlog dada živiživiiliili boljebolje rečenoda sese najluđenajluđe predaona kojakoja ništaništa nene tražitraži zauzvratsada je ponovoje ponovo tražilaponovo tražila razlogtražila razlog darazlog da živida živiili boljeili bolje rečenoda se najluđese najluđe predaona koja ništakoja ništa neništa ne tražine traži zauzvratsada je ponovo tražilaje ponovo tražila razlogponovo tražila razlog datražila razlog da živirazlog da živiili bolje rečenoda se najluđe predaona koja ništa nekoja ništa ne tražiništa ne traži zauzvratsada je ponovo tražila razlogje ponovo tražila razlog daponovo tražila razlog da živitražila razlog da živiona koja ništa ne tražikoja ništa ne traži zauzvrat

Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat. -Paulo Koeljo
sada-ponovo-traila-razlog-da-ivi-ili-bolje-reeno-da-se-najlue-preda-ona-koja-ne-trai-zauzvrat
Kada se žena ponovo udaje, razlog je što je mrzela prvog muža. Kada se muškarac ponovo ženi, razlog je što je obožavao prvu ženu. -Oskar Vajld
kada-se-ena-ponovo-udaje-razlog-to-mrzela-prvog-mua-kada-se-mukarac-ponovo-eni-razlog-to-oboavao-prvu-enu
Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Ona je želela lepu figuru, ravan stomak i zategnuto dupe ali je duša tražila pizzu, burek i ćevape… :D
ona-elela-lepu-figuru-ravan-stomak-i-zategnuto-dupe-ali-a-traila-pizzu-burek-i-evape-d