Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo.


sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Žorž sandsadanjostuvekkaonekikompromisizmeđuonogatoseželelopostiglosadašnjost jeje uvekuvek kaokao nekineki kompromiskompromis izmeđuizmeđu onogaonoga štošto sese želeloželelo ii onogaonoga štošto sese postiglosadašnjost je uvekje uvek kaouvek kao nekikao neki kompromisneki kompromis izmeđukompromis između onogaizmeđu onoga štoonoga što sešto se želelose želelo iželelo i onogai onoga štoonoga što sešto se postiglosadašnjost je uvek kaoje uvek kao nekiuvek kao neki kompromiskao neki kompromis izmeđuneki kompromis između onogakompromis između onoga štoizmeđu onoga što seonoga što se želelošto se želelo ise želelo i onogaželelo i onoga štoi onoga što seonoga što se postiglosadašnjost je uvek kao nekije uvek kao neki kompromisuvek kao neki kompromis izmeđukao neki kompromis između onoganeki kompromis između onoga štokompromis između onoga što seizmeđu onoga što se želeloonoga što se želelo išto se želelo i onogase želelo i onoga štoželelo i onoga što sei onoga što se postiglo

Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. -Aleksandar Dima
ast-potovanje-onoga-to-dugujemo-drugima-a-naroito-onoga-to-dugujemo-sebi
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste