Šta sam ako se uporedim sa svemirom.


sam-ako-se-uporedim-svemirom
ludvig van betovenŠtasamakoseuporedimsvemiromŠta samsam akoako sese uporedimuporedim sasa svemiromŠta sam akosam ako seako se uporedimse uporedim sauporedim sa svemiromŠta sam ako sesam ako se uporedimako se uporedim sase uporedim sa svemiromŠta sam ako se uporedimsam ako se uporedim saako se uporedim sa svemirom

Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven. -Ludvig van Betoven
ti-ti-sluajnost-roenja-sam-ja-ja-sam-koji-jesam-ovde-postoji-i-postojae-na-hiljade-prineva-ali-samo-jedan-betoven
Šta je čovjek ako se prepusti samo hladnom proračunatom razumu? Zločinac, teški zločinac. -Ugo Foscolo
ovjek-ako-se-prepusti-samo-hladnom-proraunatom-razumu-zloinac-teki-zloinac
Šta će mi alkohol i droga, kad’ sam lud i bez toga! :D
e-mi-alkohol-i-droga-kad-sam-lud-i-bez-toga-d