Sam život je najlepša bajka.


sam-ivot-najlepa-bajka
hans kristijan andersensamživotnajlepabajkasam životživot jeje najlepšanajlepša bajkasam život ježivot je najlepšaje najlepša bajkasam život je najlepšaživot je najlepša bajkasam život je najlepša bajka

Ljubav je bajka za labude.
ljubav-bajka-za-labude
Sam je cvijet, lotosov pupoljak u tvom srcu. Samoća je pozitivna, samoća je zdrava. Užitak je biti svoj. -Osho
sam-cvijet-lotosov-pupoljak-u-tvom-srcu-samoa-pozitivna-samoa-zdrava-uitak-biti-svoj