Sama borba nam čini zadovoljstvo – ne pobeda.


sama-borba-nam-ini-zadovoljstvo-ne-pobeda
blez paskalsamaborbanamčinizadovoljstvonepobedasama borbaborba namnam činičini zadovoljstvozadovoljstvo –– nene pobedasama borba namborba nam čininam čini zadovoljstvočini zadovoljstvo –zadovoljstvo – ne– ne pobedasama borba nam činiborba nam čini zadovoljstvonam čini zadovoljstvo –čini zadovoljstvo – nezadovoljstvo – ne pobedasama borba nam čini zadovoljstvoborba nam čini zadovoljstvo –nam čini zadovoljstvo – nečini zadovoljstvo – ne pobeda

Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu – moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu – ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu.Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo.Vera je pobeda teologije nad ljudskom slabošću.A moje srce rusi se ko domine, borba s osecanjimato stvarno boli me …