Samo čekajte. Ja ću biti najpoznatija kineska filmska zvijezda na svijetu.


samo-ekajte-ja-u-biti-najpoznatija-kineska-filmska-zvijezda-na-svijetu
brus lisamočekajtejaćubitinajpoznatijakineskafilmskazvijezdanasvijetusamo čekajteja ćuću bitibiti najpoznatijanajpoznatija kineskakineska filmskafilmska zvijezdazvijezda nana svijetuja ću bitiću biti najpoznatijabiti najpoznatija kineskanajpoznatija kineska filmskakineska filmska zvijezdafilmska zvijezda nazvijezda na svijetuja ću biti najpoznatijaću biti najpoznatija kineskabiti najpoznatija kineska filmskanajpoznatija kineska filmska zvijezdakineska filmska zvijezda nafilmska zvijezda na svijetuja ću biti najpoznatija kineskaću biti najpoznatija kineska filmskabiti najpoznatija kineska filmska zvijezdanajpoznatija kineska filmska zvijezda nakineska filmska zvijezda na svijetu

Više je dobrih ljudi na svijetu nego zlih. Mnogo više! Samo se zli dalje čuju i teže osjećaju. Dobri ćute. -Meša Selimović
vie-dobrih-ljudi-na-svijetu-nego-zlih-mnogo-vie-samo-se-zli-dalje-uju-i-tee-osjeaju-dobri-ute
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.
ne-zaboravi-da-na-ovome-svijetu-kratko-u-njemu-se-dokazibudi-covjek-da-bi-imao-obraz-na-onom-drugom-svijetu
Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena. -Merlin Monro
ne-smeta-mi-to-ivim-u-mukom-svijetu-sve-dok-u-njemu-mogu-biti-ena
Ne čekajte. Ionako nikada neće doći pravi trenutak. -Napoleon Hil
ne-ekajte-ionako-nikada-nee-doi-pravi-trenutak
Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-da-budu-knjige-utjehetoliko-ima-nesrenih-na-svijetu