Samo žene i lječnici znaju koliko je laž potrebna ljudima.


samo-ene-i-ljenici-znaju-koliko-potrebna-ljudima
francuske poslovicesamoženelječniciznajukolikolažpotrebnaljudimasamo ženežene ii lječnicilječnici znajuznaju kolikokoliko jelaž potrebnapotrebna ljudimasamo žene ižene i lječnicii lječnici znajulječnici znaju kolikoznaju koliko jekoliko je lažje laž potrebnalaž potrebna ljudimasamo žene i lječnicižene i lječnici znajui lječnici znaju kolikolječnici znaju koliko jeznaju koliko je lažkoliko je laž potrebnaje laž potrebna ljudimasamo žene i lječnici znajužene i lječnici znaju kolikoi lječnici znaju koliko jelječnici znaju koliko je lažznaju koliko je laž potrebnakoliko je laž potrebna ljudima

Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita. -Paulo Koeljo
kad-napada-nekoga-ko-slabiji-od-tebe-stavlja-ljudima-do-znanja-da-ti-zaista-potrebna-zatita
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Samo Bog zna svačiju krivicu, ljudi ne znaju.
samo-bog-zna-svaiju-krivicu-ljudi-ne-znaju