Samo izvolite, poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoj ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud ...


samo-izvolite-posluite-se-mojom-dobrotom-troite-moju-iskrenost-hranite-svoj-ego-mojom-ljubavlju-guvajte-moje-emocije-kao-staru-hartiju-uzalud-vam-trud
samoizvoliteposlužitesemojomdobrotomtroitemojuiskrenosthranitesvojegoljubavljugužvajtemojeemocijekaostaruhartijuuzaludvamtrudsamo izvoliteposlužite sese mojommojom dobrotomtrošite mojumoju iskrenosthranite svojsvoj egoego mojommojom ljubavljugužvajte mojemoje emocijeemocije kaokao starustaru hartijuuzalud vamvam trudtrudposlužite se mojomse mojom dobrotomtrošite moju iskrenosthranite svoj egosvoj ego mojomego mojom ljubavljugužvajte moje emocijemoje emocije kaoemocije kao starukao staru hartijuuzalud vam trudvam trud

Ti me mnogo zezaš i okolo švrljaš, bogami me ne znaš pa će da nadrljaš … Nemoj da ideš mojom ulicom … xD
ti-me-mnogo-zeza-i-okolo-vrlja-bogami-me-ne-zna-pa-e-da-nadrlja-nemoj-da-ide-mojom-ulicom-xd
Kada umrem, Dablin će biti ispisan u mom srcu. Nacije imaju svoj ego, baš kao i ličnosti. -Džejms Džojs
kada-umrem-dablin-e-biti-ispisan-u-mom-srcu-nacije-imaju-svoj-ego-ba-kao-i-linosti