samo jednim prstom pozvah te, ti si dotrc’o k’o pas… zamisli tek sta bih sve sa deset znala xD


samo-jednim-prstom-pozvah-te-ti-dotrco-ko-zamisli-tek-sta-bih-sve-deset-znala-xd
samojednimprstompozvahtetidotrc’ok’opas…zamislitekstabihsvedesetznalaxdsamo jednimjednim prstomprstom pozvahpozvah teti sisi dotrc’odotrc’o k’ok’o pas…pas… zamislizamisli tektek stasta bihbih svesve sasa desetdeset znalaznala xdsamo jednim prstomjednim prstom pozvahprstom pozvah teti si dotrc’osi dotrc’o k’odotrc’o k’o pas…k’o pas… zamislipas… zamisli tekzamisli tek statek sta bihsta bih svebih sve sasve sa desetsa deset znaladeset znala xdsamo jednim prstom pozvahjednim prstom pozvah teti si dotrc’o k’osi dotrc’o k’o pas…dotrc’o k’o pas… zamislik’o pas… zamisli tekpas… zamisli tek stazamisli tek sta bihtek sta bih svesta bih sve sabih sve sa desetsve sa deset znalasa deset znala xdsamo jednim prstom pozvah teti si dotrc’o k’o pas…si dotrc’o k’o pas… zamislidotrc’o k’o pas… zamisli tekk’o pas… zamisli tek stapas… zamisli tek sta bihzamisli tek sta bih svetek sta bih sve sasta bih sve sa desetbih sve sa deset znalasve sa deset znala xd

Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju
Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat. -Ričard Prajor
voleo-bih-da-vas-nasmejem-makar-deset-minuta-iako-bih-trebao-nastupati-makar-jedan-sat
Život nije dovoljno veliki da drži na okupu sve što želja uspe da zamisli. -Oskar Vajld
ivot-nije-dovoljno-veliki-da-dri-na-okupu-sve-to-elja-uspe-da-zamisli
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.
imam-praznu-kutiju-nisam-znala-sta-da-radim-njom-nazvala-sam-veza-usla-sam-u-kutiju-pa-vidi-ja-sam-u-vezi
Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i