Samo kada nam je dosta, kada nam je svega dosta, otvara se izlaz.


samo-kada-nam-dosta-kada-nam-svega-dosta-otvara-se-izlaz
antonio de melosamokadanamdostasvegaotvaraseizlazsamo kadakada namnam jeje dostakada namnam jeje svegasvega dostaotvara sese izlazsamo kada namkada nam jenam je dostakada nam jenam je svegaje svega dostaotvara se izlazsamo kada nam jekada nam je dostakada nam je sveganam je svega dostasamo kada nam je dostakada nam je svega dosta

Joj, ja kada polozim… Pa kada upalim moj auto, kada potrpam drugare i drugarice, ima da nam nema kraja. Necu brzo voziti, ogranicenja cu postovati i samo ...
joj-ja-kada-polozim-pa-kada-upalim-moj-auto-kada-potrpam-drugare-i-drugarice-ima-da-nam-nema-kraja-necu-brzo-voziti-ogranicenja-cu-postovati-i-samo
Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
Najduže su noći kada čekamo da nam jutro da odgovore.
najdue-su-noi-kada-ekamo-da-nam-jutro-da-odgovore