Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.


samo-kukavice-vole-po-nekoliko-ena-hrabri-mukarci-ne-plae-se-rizika-da-vole-samo-jednu-enu
samokukavicevoleponekolikoženahrabrimukarcineplaeserizikadasamojednuženusamo kukavicekukavice volevole popo nekolikonekoliko ženahrabri muškarcimuškarci nene plašeplaše sese rizikarizika dada volevole samosamo jednujednu ženusamo kukavice volekukavice vole povole po nekolikopo nekoliko ženahrabri muškarci nemuškarci ne plašene plaše seplaše se rizikase rizika darizika da voleda vole samovole samo jednusamo jednu ženusamo kukavice vole pokukavice vole po nekolikovole po nekoliko ženahrabri muškarci ne plašemuškarci ne plaše sene plaše se rizikaplaše se rizika dase rizika da volerizika da vole samoda vole samo jednuvole samo jednu ženusamo kukavice vole po nekolikokukavice vole po nekoliko ženahrabri muškarci ne plaše semuškarci ne plaše se rizikane plaše se rizika daplaše se rizika da volese rizika da vole samorizika da vole samo jednuda vole samo jednu ženu

Roditelji vole svoju decu više nego što deca vole roditelje. -Korejske poslovice
roditelji-vole-svoju-decu-vie-nego-to-deca-vole-roditelje
Tužni ljudi ne vole srećne, srećni ne vole tužne; brzi staložene a nemarni zauzete i marljive. -Horacije
tu-ljudi-ne-vole-srene-sre-ne-vole-ne-brzi-staloene-a-nemarni-zauzete-i-marljive
Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.
samo-ljudi-sposobni-da-silno-vole-mogu-oseati-i-silnu-bol