Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti.


samo-lepo-moe-ruiti-zavist-valja-i-zasluiti
Đorđe balaševićsamolepomožeružitizavistvaljazaslužitisamo lepolepo možešmožeš ružitizavist valjavalja ii zaslužitisamo lepo možešlepo možeš ružitizavist valja ivalja i zaslužitisamo lepo možeš ružitizavist valja i zaslužiti

Bolje je zaslužiti priznanje i nemati ga, nego ga imati a ne zaslužiti ga. -Mark Tven
bolje-zasluiti-priznanje-i-nemati-ga-nego-ga-imati-a-ne-zasluiti-ga
Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti
Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.
ponekad-sve-to-moe-uraditi-ne-razmiljati-ne-pitati-se-ne-zamiljati-i-ne-nervirati-se-samo-dii-i-veruj-da-e-sve-biti-u-najboljem-redu