Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.


samo-ljudi-sposobni-da-silno-vole-mogu-oseati-i-silnu-bol
samoljudisposobnidasilnovolemoguosećatisilnubolsamo ljudiljudi sposobnisposobni dada silnosilno volevole mogumogu osećatiosećati ii silnusilnu bolsamo ljudi sposobniljudi sposobni dasposobni da silnoda silno volesilno vole moguvole mogu osećatimogu osećati iosećati i silnui silnu bolsamo ljudi sposobni daljudi sposobni da silnosposobni da silno voleda silno vole mogusilno vole mogu osećativole mogu osećati imogu osećati i silnuosećati i silnu bolsamo ljudi sposobni da silnoljudi sposobni da silno volesposobni da silno vole moguda silno vole mogu osećatisilno vole mogu osećati ivole mogu osećati i silnumogu osećati i silnu bol

Nikada ne potcenjujte bol jer iskreno, svi se mi mučimo. Samo što neki ljudi to bolje sakrivaju od drugih. -Vil Smit
nikada-ne-potcenjujte-bol-jer-iskreno-svi-se-mi-muimo-samo-to-neki-ljudi-to-bolje-sakrivaju-od-drugih
Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.
samo-kukavice-vole-po-nekoliko-ena-hrabri-mukarci-ne-plae-se-rizika-da-vole-samo-jednu-enu
Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim. -Agata Kristi
samo-ljudi-koje-voli-mogu-ti-uiniti-ivot-nepodnoljivim
Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog. -Jovan Dučić
samo-se-u-ljubavi-i-u-smrti-ljudi-mogu-izjednaiti-i-da-posljednji-stigne-prvog