Samo nam srodna bol izmami suzu, i svako zapravo i plače zbog sebe.


samo-nam-srodna-bol-izmami-suzu-i-svako-zapravo-i-plae-zbog-sebe
hajnrih hajnesamonamsrodnabolizmamisuzusvakozapravoplačezbogsebesamo namnam srodnasrodna bolbol izmamiizmami suzui svakosvako zapravozapravo ii plačeplače zbogzbog sebesamo nam srodnanam srodna bolsrodna bol izmamibol izmami suzui svako zapravosvako zapravo izapravo i plačei plače zbogplače zbog sebesamo nam srodna bolnam srodna bol izmamisrodna bol izmami suzui svako zapravo isvako zapravo i plačezapravo i plače zbogi plače zbog sebesamo nam srodna bol izmaminam srodna bol izmami suzui svako zapravo i plačesvako zapravo i plače zbogzapravo i plače zbog sebe

Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život. -Elenor Ruzvelt
tokom-svog-razvoja-otkrijemo-ko-smo-zapravo-i-tada-donesemo-odluku-za-koju-smo-odgovorni-odluku-donesite-zbog-sebe-jer-nikad-neete-iveti-i-ivot
Ponekad možda treba da pustimo suzu za lepotom nekadašnjih devojaka, za prosutim pivom, pijanim tučama u dvorištima ni zbog čeg važnijeg do naših nesrećnih ljubavi. -Čarls Bukovski
ponekad-moda-treba-da-pustimo-suzu-za-lepotom-nekadanjih-devojaka-za-prosutim-pivom-pijanim-ama-u-dvoritima-zbog-eg-vanijeg-do-naih-nesrenih-ljubavi
Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.
samo-ljudi-sposobni-da-silno-vole-mogu-oseati-i-silnu-bol