Samo nas nedaće uče da cenimo dobar život.


samo-nas-nedae-ue-da-cenimo-dobar-ivot
getesamonasnedaćeučedacenimodobarživotsamo nasnas nedaćenedaće učeuče dada cenimocenimo dobardobar životsamo nas nedaćenas nedaće učenedaće uče dauče da cenimoda cenimo dobarcenimo dobar životsamo nas nedaće učenas nedaće uče danedaće uče da cenimouče da cenimo dobarda cenimo dobar životsamo nas nedaće uče danas nedaće uče da cenimonedaće uče da cenimo dobaruče da cenimo dobar život

Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život. -Gete
samo-nas-nedae-ivota-ue-ceniti-dobar-ivot
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put. -Dalaj Lama
ivite-dobar-i-astan-ivot-tako-ete-u-starosti-kada-se-budete-priseali-uivati-u-njemu-po-drugi-put
Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim. -Agata Kristi
samo-ljudi-koje-voli-mogu-ti-uiniti-ivot-nepodnoljivim