Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo.


samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo
baruh de spinozasamoonomeizvesnoznamodadobroilirđavotouistinuvodisaznanjumoženassprečisaznajemosamo oo onomeonome izvesnoizvesno znamoznamo dada jeje dobrodobro iliili rđavošto uistinuuistinu vodivodi saznanjuili štošto možemože dada nasnas sprečispreči dada saznajemosamo o onomeo onome izvesnoonome izvesno znamoizvesno znamo daznamo da jeda je dobroje dobro ilidobro ili rđavošto uistinu vodiuistinu vodi saznanjuili što možešto može damože da nasda nas sprečinas spreči daspreči da saznajemosamo o onome izvesnoo onome izvesno znamoonome izvesno znamo daizvesno znamo da jeznamo da je dobroda je dobro ilije dobro ili rđavošto uistinu vodi saznanjuili što može dašto može da nasmože da nas sprečida nas spreči danas spreči da saznajemosamo o onome izvesno znamoo onome izvesno znamo daonome izvesno znamo da jeizvesno znamo da je dobroznamo da je dobro ilida je dobro ili rđavoili što može da nasšto može da nas sprečimože da nas spreči dada nas spreči da saznajemo

Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći. -Meša Selimović
sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi
Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti. -Branko Miljković
uzmite-aku-sveeg-pepela-ili-bilo-ega-to-prolo-i-videete-da-to-jo-uvek-vatra-ili-da-to-moe-biti
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku