Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije.


samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
nikolaj velimirovićsamoonotobitnoimavrednostiostalosvepričabitnostinobitnoćusenemožečasjestenijesamo onoono štošto jeje bitnobitno imaima vrednostiostalo jeje svesve pričapriča oo bitnostibitnosti ii vrednostibitnošću sese nene možemože onoono štošto časčas jestečas nijesamo ono štoono što ješto je bitnoje bitno imabitno ima vrednostiostalo je sveje sve pričasve priča opriča o bitnostio bitnosti ibitnosti i vrednostibitnošću se nese ne možene može onomože ono štoono što časšto čas jestea čas nijesamo ono što jeono što je bitnošto je bitno imaje bitno ima vrednostiostalo je sve pričaje sve priča osve priča o bitnostipriča o bitnosti io bitnosti i vrednostibitnošću se ne možese ne može onone može ono štomože ono što časono što čas jestesamo ono što je bitnoono što je bitno imašto je bitno ima vrednostiostalo je sve priča oje sve priča o bitnostisve priča o bitnosti ipriča o bitnosti i vrednostibitnošću se ne može onose ne može ono štone može ono što časmože ono što čas jeste

Ovosvetska slava je samo dašak vetra koji puše čas tamo, čas ovamo, menjajući ime kao što menja smer. -Dante Aligieri
ovosvetska-slava-samo-daak-vetra-koji-pue-as-tamo-as-ovamo-menjajui-ime-kao-to-menja-smer
Srbi nikud ne idu, ali čas ih ima, čas ih nema. Pojavljuju se i nestaju prema političkim potrebama. -Matija Bećković
srbi-nikud-ne-idu-ali-as-ih-ima-as-ih-nema-pojavljuju-se-i-nestaju-prema-politikim-potrebama
Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade
Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline. -Platon
treba-uvideti-da-su-moralne-vrednosti-i-delovanje-ono-to-u-ini-lepom-te-da-potrebno-razvijati-vrline