Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen.


samo-ovek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-deliem-snage-koja-potrebna-za-pobedu-kada-me-izjedna
muhamed alisamočovekkojinekadabioporaženmožeposegnutidubinusvojedueizaćidodatnimdelićemsnagekojapotrebnazapobedukadamečizjednačensamo čovekčovek kojikoji jeje nekadanekada biobio poraženporažen možemože posegnutiposegnuti uu dubinudubinu svojesvoje dušeduše ii izaćiizaći sasa dodatnimdodatnim delićemdelićem snagesnage kojakoja jeje potrebnapotrebna zaza pobedupobedu kadakada jeje mečmeč izjednačensamo čovek kojičovek koji jekoji je nekadaje nekada bionekada bio poraženbio poražen možeporažen može posegnutimože posegnuti uposegnuti u dubinuu dubinu svojedubinu svoje dušesvoje duše iduše i izaćii izaći saizaći sa dodatnimsa dodatnim delićemdodatnim delićem snagedelićem snage kojasnage koja jekoja je potrebnaje potrebna zapotrebna za pobeduza pobedu kadapobedu kada jekada je mečje meč izjednačen

Samo čovjek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim djelićem snage koja je potrebna za pobjedu kada je meč izjednačen. -Muhamed Ali
samo-ovjek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-djeliem-snage-koja-potrebna-za-pobjedu-kada-me-izjedna
Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. -Aleksandar Dima
samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo
Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-visi-o-ruci-mukarca-koji-bio-odista-ovek-njenog-ukusa
Samo onaj čovek koji je osetio krajnji očaj, može osetiti krajnju sreću. -Aleksandar Dima
samo-onaj-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnju-sreu