Samo čovjek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim djelićem snage koja je potrebna za pobjedu kada je meč izjednačen.


samo-ovjek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-djeliem-snage-koja-potrebna-za-pobjedu-kada-me-izjedna
muhamed alisamočovjekkojinekadabioporaženmožeposegnutidubinusvojedueizaćidodatnimdjelićemsnagekojapotrebnazapobjedukadamečizjednačensamo čovjekčovjek kojikoji jeje nekadanekada biobio poraženporažen možemože posegnutiposegnuti uu dubinudubinu svojesvoje dušeduše ii izaćiizaći sasa dodatnimdodatnim djelićemdjelićem snagesnage kojakoja jeje potrebnapotrebna zaza pobjedupobjedu kadakada jeje mečmeč izjednačensamo čovjek kojičovjek koji jekoji je nekadaje nekada bionekada bio poraženbio poražen možeporažen može posegnutimože posegnuti uposegnuti u dubinuu dubinu svojedubinu svoje dušesvoje duše iduše i izaćii izaći saizaći sa dodatnimsa dodatnim djelićemdodatnim djelićem snagedjelićem snage kojasnage koja jekoja je potrebnaje potrebna zapotrebna za pobjeduza pobjedu kadapobjedu kada jekada je mečje meč izjednačen

Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen. -Muhamed Ali
samo-ovek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-deliem-snage-koja-potrebna-za-pobedu-kada-me-izjedna
U svakoj nevolji koji donese sudbima, najteži je oblik nesreće okolnost da je (čovjek nekada) bio sretan. -Latinske poslovice
u-svakoj-nevolji-koji-donese-sudbima-najtei-oblik-nesree-okolnost-da-ovjek-nekada-bio-sretan
Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen. -Antoan de Sent Egziperi
zato-uopte-razmiljamo-o-dobitku-i-posedovanju-kada-jedina-stvar-koja-oveku-potrebna-to-da-postoji-i-da-umre-potpuno-ispunjen