Samo piće može da učini da se svuda osećaš kao kod kuće; boci ne treba jezik.


samo-pie-moe-da-uini-da-se-svuda-osea-kao-kod-kue-boci-ne-treba-jezik
Čarls bukovskisamopićemožedaučinisesvudaosećakaokodkućebocinetrebajeziksamo pićepiće možemože dada učiniučini dada sese svudasvuda osećašosećaš kaokao kodkod kućeboci nene trebatreba jeziksamo piće možepiće može damože da učinida učini daučini da seda se svudase svuda osećašsvuda osećaš kaoosećaš kao kodkao kod kućeboci ne trebane treba jeziksamo piće može dapiće može da učinimože da učini dada učini da seučini da se svudada se svuda osećašse svuda osećaš kaosvuda osećaš kao kodosećaš kao kod kućeboci ne treba jeziksamo piće može da učinipiće može da učini damože da učini da seda učini da se svudaučini da se svuda osećašda se svuda osećaš kaose svuda osećaš kao kodsvuda osećaš kao kod kuće

Uskladite privatni i poslovni život te privatne probleme ostavite kod kuće. -Oprah Winfrey
uskladite-privatni-i-poslovni-ivot-te-privatne-probleme-ostavite-kod-kue