Samo sadašnjost ima moć nad našim životom.


samo-sadanjost-ima-mo-nad-naim-ivotom
paulo koeljosamosadanjostimamoćnadnaimživotomsamo sadašnjostsadašnjost imaima moćmoć nadnad našimnašim životomsamo sadašnjost imasadašnjost ima moćima moć nadmoć nad našimnad našim životomsamo sadašnjost ima moćsadašnjost ima moć nadima moć nad našimmoć nad našim životomsamo sadašnjost ima moć nadsadašnjost ima moć nad našimima moć nad našim životom

Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih. -Baruh Spinoza
ukoliko-duh-shvata-sve-stvari-kao-nune-utoliko-ima-veu-mo-nad-afektima-ili-manje-trpi-od-njih
Ko god ima toliku moć da te ubedi da veruješ u apsurdno ima i moć da te ubedi u činjenje nepravde. -Volter
ko-god-ima-toliku-mo-da-te-ubedi-da-veruje-u-apsurdno-ima-i-mo-da-te-ubedi-u-injenje-nepravde
U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu. -Paulo Koeljo
u-odreenom-trenutku-naeg-postojanja-gubimo-kontrolu-nad-sopstvenim-ivotom-i-preputamo-se-sudbini-eto-to-najvea-na-svijetu
Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime. -Herodot
najgora-bol-koju-ovek-moe-pretrpeti-jeste-imati-uvid-u-mnogo-i-mo-nad-ime