Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red.


samo-se-slike-dugo-pamte-a-rijei-ve-sutradan-promijene-svoj-red
zulfikar zuko džumhursamoseslikedugopamteriječivećsutradanpromijenesvojredsamo sese slikeslike dugodugo pamteriječi većveć sutradansutradan promijenepromijene svojsvoj redsamo se slikese slike dugoslike dugo pamtea riječi većriječi već sutradanveć sutradan promijenesutradan promijene svojpromijene svoj redsamo se slike dugose slike dugo pamtea riječi već sutradanriječi već sutradan promijeneveć sutradan promijene svojsutradan promijene svoj redsamo se slike dugo pamtea riječi već sutradan promijeneriječi već sutradan promijene svojveć sutradan promijene svoj red

Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Muzike ima već dugo, i dugo će je biti dugo posle smrti Reja Čarlza. Ja samo želim da ostavim trag, da ostavim nešto muzički dobro za sobom. Ako je ploča hit, to je šlag na torti, ali muzika je glavni obrok.Dođi i ostani. I ne pitaj me na koliko dugo. Samo dođi i budi tu, samo pusti neka traje.Popularna kultura ima snažne mehanizme kojima ljude uspešno instrumentalizuje i modeluje po meri moćnih interesa. Ispiranje mozga ne samo mladoj generaciji, već i onima koji imaju šta da pamte, uveliko je izvedeno.Sreća iz malih uzroka velike promijene stvara.