Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo.


samo-se-srcem-dobro-vidi-bitno-oima-nevidljivo
anton de sent egziperisamosesrcemdobrovidibitnoočimanevidljivosamo sese srcemsrcem dobrodobro vidibitno jeje očimaočima nevidljivosamo se srcemse srcem dobrosrcem dobro vidibitno je očimaje očima nevidljivosamo se srcem dobrose srcem dobro vidibitno je očima nevidljivosamo se srcem dobro vidi

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Samo se srcem može zaista gledati. Ono što je suštinski važno, nevidljivo je oku.Na usnama se vidi smijeh, a u očima je grijeh.Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.Shvati mili, sasvim si običan… Samo si u mojim očima BIO poseban…Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima!