Samo sečem tu između redaka svog pisma, pod sjajem tvojih očiju, na dahu s tvojih usana kao kroz prekrasan, srećan dan.


samo-seem-izmeu-redaka-svog-pisma-pod-sjajem-tvojih-oiju-na-dahu-s-tvojih-usana-kao-kroz-prekrasan-srean-dan
franc kafkasamosečemizmeđuredakasvogpismapodsjajemtvojihočijunadahuusanakaokrozprekrasansrećandansamo sečemsečem tutu izmeđuizmeđu redakaredaka svogsvog pismapod sjajemsjajem tvojihtvojih očijuna dahudahu ss tvojihtvojih usanausana kaokao krozkroz prekrasansrećan dansamo sečem tusečem tu izmeđutu između redakaizmeđu redaka svogredaka svog pismapod sjajem tvojihsjajem tvojih očijuna dahu sdahu s tvojihs tvojih usanatvojih usana kaousana kao krozkao kroz prekrasansamo sečem tu izmeđusečem tu između redakatu između redaka svogizmeđu redaka svog pismapod sjajem tvojih očijuna dahu s tvojihdahu s tvojih usanas tvojih usana kaotvojih usana kao krozusana kao kroz prekrasansamo sečem tu između redakasečem tu između redaka svogtu između redaka svog pismana dahu s tvojih usanadahu s tvojih usana kaos tvojih usana kao kroztvojih usana kao kroz prekrasan

Volim te,volim,zasto bih krila sa tvojih usana otrov bih pila
volim-tevolimzasto-bih-krila-tvojih-usana-otrov-bih-pila
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Dok sam s tobom govorio telefonom moja krv je tekla žicom do tvojih usta i telefonska mreža se pretvarala u krvotok. -Matija Bećković
dok-sam-s-tobom-govorio-telefonom-moja-krv-tekla-icom-do-tvojih-usta-i-telefonska-mrea-se-pretvarala-u-krvotok
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu
Ceo svet je prekrasan kad imaš osmeh, a kada ne, i sunčani dan ti je mrak.
ceo-svet-prekrasan-kad-ima-osmeh-a-kada-ne-i-sunani-dan-ti-mrak