Samo veliki umovi mogu da priušte sebi jednostavan stil.


samo-veliki-umovi-mogu-da-priute-sebi-jednostavan-stil
stendalsamovelikiumovimogudapriutesebijednostavanstilsamo velikiveliki umoviumovi mogumogu dada priuštepriušte sebisebi jednostavanjednostavan stilsamo veliki umoviveliki umovi moguumovi mogu damogu da priušteda priušte sebipriušte sebi jednostavansebi jednostavan stilsamo veliki umovi moguveliki umovi mogu daumovi mogu da priuštemogu da priušte sebida priušte sebi jednostavanpriušte sebi jednostavan stilsamo veliki umovi mogu daveliki umovi mogu da priušteumovi mogu da priušte sebimogu da priušte sebi jednostavanda priušte sebi jednostavan stil

Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari. -Blez Paskal
mali-umovi-se-brinu-oko-neobinih-stvari-dok-se-veliki-umovi-brinu-oko-obinih-stvari
Veliki umovi raspravljaju o idejama. Srednji umovi raspravljaju o događajima. Sitni umovi raspravljaju o ljudima. -Elenor Ruzvelt
veliki-umovi-raspravljaju-o-idejama-srednji-umovi-raspravljaju-o-dogaajima-sitni-umovi-raspravljaju-o-ljudima
Jaki umovi raspravljaju o idejama, prosečni umovi raspravljaju o događajima, slabi umovi raspravljaju o ljudima. -Sokrat
jaki-umovi-raspravljaju-o-idejama-prose-umovi-raspravljaju-o-dogaajima-slabi-umovi-raspravljaju-o-ljudima
Gledao sam CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI NY , Red i Zakon, Zločinački umovi. I mogu te ubiti na 50 načina a da izgleda kao nesreća. 3:)
gledao-sam-csi-miami-csi-las-vegas-csi-ny-red-i-zakon-zloinaki-umovi-i-mogu-te-ubiti-na-50-naina-a-da-izgleda-kao-nesrea-3
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki
Male stvari mogu imati veliki uticaj na kasniji tok događaja u nečijem životu. -Mihajlo Pupin
male-stvari-mogu-imati-veliki-uticaj-na-kasniji-tok-dogaaja-u-neijem-ivotu