Samoobmana je ubitačna i za ljude i za narode.


samoobmana-ubitana-i-za-ljude-i-za-narode
petar ii petrović njegošsamoobmanaubitačnazaljudenarodesamoobmana jeje ubitačnaubitačna ii zaza ljudeljude ii zaza narodesamoobmana je ubitačnaje ubitačna iubitačna i zai za ljudeza ljude iljude i zai za narodesamoobmana je ubitačna ije ubitačna i zaubitačna i za ljudei za ljude iza ljude i zaljude i za narodesamoobmana je ubitačna i zaje ubitačna i za ljudeubitačna i za ljude ii za ljude i zaza ljude i za narode

Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove. -Dejl Karnegi
svaki-narod-se-osea-superiorno-u-odnosu-na-druge-narode-to-raspiruje-patriotizam-i-ratove
Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode. -Miroslav Mika Antić
orao-nikad-nije-imao-potrebu-da-se-upozna-nekim-drugim-orlom-mravi-su-izmislili-narode
Zaista veliki čovek se gnuša druženja sa pokvarenjacima. On u svom društvu traži ljude koji su mu moralno slični, znači poštene i nesebične ljude poput sebe. -Arčibald Rajs
zaista-veliki-ovek-se-gnua-druenja-pokvarenjacima-on-u-svom-drutvu-trai-ljude-koji-su-mu-moralno-sli-znai-potene-i-nesebine-ljude-poput-sebe