Samozadovoljan čovek je izraslina na grudima društva.


samozadovoljan-ovek-izraslina-na-grudima-drutva
maksim gorkisamozadovoljančovekizraslinanagrudimadrutvasamozadovoljan čovekčovek jeje izraslinaizraslina nana grudimagrudima društvasamozadovoljan čovek ječovek je izraslinaje izraslina naizraslina na grudimana grudima društvasamozadovoljan čovek je izraslinačovek je izraslina naje izraslina na grudimaizraslina na grudima društvasamozadovoljan čovek je izraslina načovek je izraslina na grudimaje izraslina na grudima društva

Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja. -Salman Rušdi
slobodna-drutva-su-drutva-u-pokretu-a-gde-ima-pokreta-ima-i-trenja
devojke sa malim grudima imaju veliko srce :D
devojke-malim-grudima-imaju-veliko-srce-d
Zvezde tvoje sudbine nalaze se u tvojim grudima. -Fridrih Šiler
zvezde-tvoje-sudbine-nalaze-se-u-tvojim-grudima
Sreća se rađa iz nesreće, nesreća je skrivena u grudima sreće. -Lao Ce
srea-se-raa-iz-nesree-nesrea-skrivena-u-grudima-sree
Novac je barometar vrline jednog društva. -Ajn Rand
novac-barometar-vrline-jednog-drutva