San koji sanjaš sam je samo san. San koji sanjate zajedno je stvarnost.


san-koji-sanja-sam-samo-san-san-koji-sanjate-zajedno-stvarnost
džon lenonsankojisanjasamsamosansanjatezajednostvarnostsan kojikoji sanjašsanjaš samsam jeje samosamo sansan kojikoji sanjatesanjate zajednozajedno jeje stvarnostsan koji sanjaškoji sanjaš samsanjaš sam jesam je samoje samo sansan koji sanjatekoji sanjate zajednosanjate zajedno jezajedno je stvarnostsan koji sanjaš samkoji sanjaš sam jesanjaš sam je samosam je samo sansan koji sanjate zajednokoji sanjate zajedno jesanjate zajedno je stvarnostsan koji sanjaš sam jekoji sanjaš sam je samosanjaš sam je samo sansan koji sanjate zajedno jekoji sanjate zajedno je stvarnost

San je ispunjenje želje.San je ono što se želi, a život je buđenje.San je pismo, a mnoga pisma nisu ništa drugo nego snovi.Znate šta je ljepše vidjeti od mladog zaljubljenog para?- Stariji bračni par, koji je zajedno podnio sve životne udarce, spletke sudbine, koji je zajedno prošao sve bolove, proživio srećne i tužne trenutke. Par koji se unatoč svemu još uvijek voli. Dva stara tijela u kojima kucaju dva mlada srca i ona ista ljubav kao na početku.Pretpostavite da sanjate da ste ptica. Vi zaista uzlećete u nebo. Pretpostavite da sanjate da ste riba. Vi zaista ronite u dubinu ribnjaka. Sudeći prema tome, niko ne može biti siguran da li smo mi — vi i ja, koji upravo sada i ovde govorimo o tome — budni ili tek sanjamo.Znaš, pile. Ja te ni ne poznajem, takoreći. Ono, malo što smo bili zajedno, ništa je spram večnosti koju sam samo čeznuo za tobom. I onim pogledom koji je trajao milijun godina, po mom proračunu.