San koji sanjaš sam je samo san. San koji sanjate zajedno je stvarnost.


san-koji-sanja-sam-samo-san-san-koji-sanjate-zajedno-stvarnost
džon lenonsankojisanjasamsamosansanjatezajednostvarnostsan kojikoji sanjašsanjaš samsam jeje samosamo sansan kojikoji sanjatesanjate zajednozajedno jeje stvarnostsan koji sanjaškoji sanjaš samsanjaš sam jesam je samoje samo sansan koji sanjatekoji sanjate zajednosanjate zajedno jezajedno je stvarnostsan koji sanjaš samkoji sanjaš sam jesanjaš sam je samosam je samo sansan koji sanjate zajednokoji sanjate zajedno jesanjate zajedno je stvarnostsan koji sanjaš sam jekoji sanjaš sam je samosanjaš sam je samo sansan koji sanjate zajedno jekoji sanjate zajedno je stvarnost