Sasvim komunistički. Pojedinačne greške i kolektivni uspesi.Lova kvari ljude, ali leči živce.


sasvim-komunistiki-pojedinane-greke-i-kolektivni-uspesilova-kvari-ljude-ali-i-ivce
Đorđe balaševićsasvimkomunističkipojedinačnegrekekolektivniuspesilovakvariljudealilečiživcesasvim komunističkipojedinačne greškegreške ii kolektivnikvari ljudeali lečileči živcepojedinačne greške igreške i kolektivniali leči živcepojedinačne greške i kolektivni

Novac kvari ljude.Mediji ne trebaju biti samo kolektivno propagandno sredstvo i kolektivni govornik, nego trebaju biti kolektivni organizator masa.Novac kvari čoveka al’ ne kvari ženu !!!Novac kvari čovjeka, al’ ne kvari ženu.Nerviranje nikome nije pomoglo. Onaj koji štedi svoje živce, štedi i živce drugih. Od pristojne količine ušteđenih živaca može se sačiniti jedna harmonija ili dve manje harmonije. Ja lično volim jednu konkretnu harmoniju.Usamljenost se ne leči druženjem sa drugim ljudima, ona se leči kontaktom sa stvarnošću. Okrenite se pravim stvarima, izvucite se iz gužve i vratite se prirodi – stupite u dodir sa drvećem, travom, kamenjem, životinjama i pticama, sa morem i oblacima, sa nebom i zvezdama..