Sasvim mala ljubav nije tako loša ili sasvim mali život.


sasvim-mala-ljubav-nije-tako-loa-ili-sasvim-mali-ivot
Čarls bukovskisasvimmalaljubavnijetakoloailisasvimmaliživotsasvim malamala ljubavljubav nijenije takotako lošaloša iliili sasvimsasvim malimali životsasvim mala ljubavmala ljubav nijeljubav nije takonije tako lošatako loša ililoša ili sasvimili sasvim malisasvim mali životsasvim mala ljubav nijemala ljubav nije takoljubav nije tako lošanije tako loša ilitako loša ili sasvimloša ili sasvim maliili sasvim mali životsasvim mala ljubav nije takomala ljubav nije tako lošaljubav nije tako loša ilinije tako loša ili sasvimtako loša ili sasvim maliloša ili sasvim mali život

Srcu koje istinski ljubi ili ljubomora ubija ljubav ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :DKako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega.