Sačuvaj me Bože od prijatelja, a od neprijatelja već ću se sam nekako sačuvati.


sauvaj-me-boe-od-prijatelja-a-od-neprijatelja-ve-u-se-sam-nekako-uvati
italijanske poslovicesačuvajmebožeodprijateljaneprijateljaveććusesamnekakosačuvatisačuvaj meme božebože odod prijateljaod neprijateljaneprijatelja većveć ćuću sese samsam nekakonekako sačuvatisačuvaj me božeme bože odbože od prijateljaa od neprijateljaod neprijatelja većneprijatelja već ćuveć ću seću se samse sam nekakosam nekako sačuvatisačuvaj me bože odme bože od prijateljaa od neprijatelja većod neprijatelja već ćuneprijatelja već ću seveć ću se samću se sam nekakose sam nekako sačuvatisačuvaj me bože od prijateljaa od neprijatelja već ćuod neprijatelja već ću seneprijatelja već ću se samveć ću se sam nekakoću se sam nekako sačuvati

Plašljiv prijatelj strašniji je od neprijatelja, jer neprijatelja se bojiš, a u prijatelja se uzdaš. -Lav Nikolajevič Tolstoj
plaljiv-prijatelj-straniji-od-neprijatelja-jer-neprijatelja-se-boji-a-u-prijatelja-se-uzda
Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja. -Martin Luter King
na-kraju-neemo-pamtiti-rei-naih-neprijatelja-ve-utanje-naih-prijatelja
Bolje je imati pametnog neprijatelja, nego ludog prijatelja. -Srpske poslovice
bolje-imati-pametnog-neprijatelja-nego-ludog-prijatelja
Pametan dobije više koristi od neprijatelja nego glup od prijatelja. -Bendžamin Frenklin
pametan-dobije-vie-koristi-od-neprijatelja-nego-glup-od-prijatelja