Sav sam nešto bio Venecija tih dana. Tako star. I tako na vodi.


sav-sam-neto-bio-venecija-tih-dana-tako-star-i-tako-na-vodi
Đorđe balaševićsavsamnetobiovenecijatihdanatakostartakonavodisav samsam neštonešto biobio venecijavenecija tihtih danatako stari takotako nana vodisav sam neštosam nešto bionešto bio venecijabio venecija tihvenecija tih danai tako natako na vodisav sam nešto biosam nešto bio venecijanešto bio venecija tihbio venecija tih danai tako na vodisav sam nešto bio venecijasam nešto bio venecija tihnešto bio venecija tih dana

Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...
tri-dana-se-nije-javljao-na-telefon-posle-prvog-susreta-onda-sam-saznala-da-ga-udario-auto-hvala-bogu-to-tako-mislila-sam-da-me-ubre-ignorie
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato sto ste lepi, ja zato sto sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-sto-ste-lepi-ja-zato-sto-sam-star
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Bojim se tih velikih reči koje su nas načinile tako nesretnima. -Džejms Džojs
bojim-se-tih-velikih-rei-koje-su-nas-nainile-tako-nesretnima