Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…


savest-to-dragi-moj-ono-to-e-da-te-boli-i-onda-kad-se-svi-delovi-tela-budu-oseali-izvrsno
savest…todragimojonotoćedateboliondakadsesvidelovitelabuduosećaliizvrsno…je dragidragi mojšto ćeće dada tete boliboli ii ondakad sese svisvi delovidelovi telatela budubudu osećaliosećali izvrsno…savest… to jeje dragi mojšto će daće da teda te bolite boli iboli i ondakad se svise svi delovisvi delovi teladelovi tela budutela budu osećalibudu osećali izvrsno…savest… to je dragišto će da teće da te bolida te boli ite boli i ondakad se svi delovise svi delovi telasvi delovi tela bududelovi tela budu osećalitela budu osećali izvrsno…savest… to je dragi mojšto će da te boliće da te boli ida te boli i ondakad se svi delovi telase svi delovi tela budusvi delovi tela budu osećalidelovi tela budu osećali izvrsno…

Kaze meni moj dragi prijatelj neki dan:Ajde bok,ja moram poc!Ja sva sretna pomislim, vikend je,i vrijeme mu je da konacno ode nekud van.Kad ono ...
kaze-meni-moj-dragi-prijatelj-neki-danajde-bokja-moram-pocja-sva-sretna-pomislim-vikend-i-vrijeme-mu-da-konacno-ode-nekud-vankad-ono
Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne. -Kabir
kad-ljubav-strijelu-odapela-i-duboko-u-moje-srce-prodrla-sve-su-pore-mog-tijela-klicale-oh-moj-dragane-oh-dragi-moj-ne-bijahu-usne-potrebne
Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. -Čarli Čaplin
ogledalo-moj-najbolji-prijatelj-zato-to-kad-ja-plaem-ono-se-nikad-ne-smeje
Ne boj mi se, moj dragi posliću, ja te neću ni prstom taknuti. -Ruske poslovice
ne-boj-mi-se-moj-dragi-posliu-ja-te-neu-prstom-taknuti
…meni je moj psihijatar rekao da mu se javite… svi… što pre…
meni-moj-psihijatar-rekao-da-mu-se-javite-svi-to-pre