Savladavanje problema je iskušenje koje oblikuje naš karakter.


savladavanje-problema-iskuenje-koje-oblikuje-na-karakter
entoni robinssavladavanjeproblemaiskuenjekojeoblikujenakaraktersavladavanje problemaproblema jeje iskušenjeiskušenje kojekoje oblikujeoblikuje našnaš karaktersavladavanje problema jeproblema je iskušenjeje iskušenje kojeiskušenje koje oblikujekoje oblikuje našoblikuje naš karaktersavladavanje problema je iskušenjeproblema je iskušenje kojeje iskušenje koje oblikujeiskušenje koje oblikuje naškoje oblikuje naš karaktersavladavanje problema je iskušenje kojeproblema je iskušenje koje oblikujeje iskušenje koje oblikuje našiskušenje koje oblikuje naš karakter

Muzika ima moć da oblikuje karakter. -Aristotel
muzika-ima-mo-da-oblikuje-karakter
Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život. -Mihajlo Pupin
znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot
Jedan od problema odbrane slobode govora je taj što često morate braniti ljude koje smatrate užasnim, neprijatnim i odvratnim. -Salman Rušdi
jedan-od-problema-odbrane-slobode-govora-taj-to-esto-morate-braniti-ljude-koje-smatrate-uasnim-neprijatnim-i-odvratnim
Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))
svi-misle-da-enski-san-nai-savrenog-mukarcaahasvakakopff-na-san-jelo-koje-ne-deblja-xd
Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...
fejsu-na-koji-na-netu-da-se-sveti-ime-tvoje-da-bude-volja-tvoja-na-mozili-kao-i-na-guglu-chat-na-nasu-daj-nam-danas-i-oprosti-nam-notifikejne-na