Savršena ljubav doista je rijetka… Zaljubljeni uvijek moraju imati profinjenost mudrih, prilagodljivost djece, osjetljivost umjetnika, razum filozofa, smirenost svetaca, snošljivost učenjaka i snagu samopouzdanih.


savrena-ljubav-doista-rijetka-zaljubljeni-uvijek-moraju-imati-profinjenost-mudrih-prilagodljivost-djece-osjetljivost-umjetnika-razum-filozofa
leo buscagliasavrenaljubavdoistarijetka…zaljubljeniuvijekmorajuimatiprofinjenostmudrihprilagodljivostdjeceosjetljivostumjetnikarazumfilozofasmirenostsvetacasnoljivostučenjakasnagusamopouzdanihsavršena ljubavljubav doistadoista jeje rijetka…rijetka… zaljubljenizaljubljeni uvijekuvijek morajumoraju imatiimati profinjenostprofinjenost mudrihprilagodljivost djeceosjetljivost umjetnikarazum filozofasmirenost svetacasnošljivost učenjakaučenjaka ii snagusnagu samopouzdanihsavršena ljubav doistaljubav doista jedoista je rijetka…je rijetka… zaljubljenirijetka… zaljubljeni uvijekzaljubljeni uvijek morajuuvijek moraju imatimoraju imati profinjenostimati profinjenost mudrihsnošljivost učenjaka iučenjaka i snagui snagu samopouzdanih

Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji. -Latinske poslovice
zaljubljeni-misli-da-se-uvijek-dogaa-ono-ega-se-boji
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Da bi se postupalo razumno malo je imati samo razum. -Fjodor Dostojevski
da-bi-se-postupalo-razumno-malo-imati-samo-razum
Da biste osetili punu snagu radosti, morate imati nekoga s kim ćete je podeliti. -Mark Tven
da-biste-osetili-punu-snagu-radosti-morate-imati-nekoga-s-kim-ete-podeliti
Za ljubav se doista isplati boriti, isplati se biti hrabar, isplati se riskirati. Problem je u tome što ako uopće ne riskirate, riskirate puno više. -Ljubavne poslovice
za-ljubav-se-doista-isplati-boriti-isplati-se-biti-hrabar-isplati-se-riskirati-problem-u-tome-to-ako-uope-ne-riskirate-riskirate-puno-vie