Saznao sam u koje doba godine je ovde najlepše. U ono doba godine kad si ti tu.


saznao-sam-u-koje-doba-godine-ovde-najlepe-u-ono-doba-godine-kad-ti
Đorđe balaševićsaznaosamkojedobagodineovdenajlepeonokadtisaznao samsam uu kojekoje dobadoba godinegodine jeje ovdeovde najlepšeu onoono dobadoba godinegodine kadkad sisi titi tusaznao sam usam u kojeu koje dobakoje doba godinedoba godine jegodine je ovdeje ovde najlepšeu ono dobaono doba godinedoba godine kadgodine kad sikad si tisi ti tusaznao sam u kojesam u koje dobau koje doba godinekoje doba godine jedoba godine je ovdegodine je ovde najlepšeu ono doba godineono doba godine kaddoba godine kad sigodine kad si tikad si ti tusaznao sam u koje dobasam u koje doba godineu koje doba godine jekoje doba godine je ovdedoba godine je ovde najlepšeu ono doba godine kadono doba godine kad sidoba godine kad si tigodine kad si ti tu

Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban! -Indijska poslovica
ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban
… I prodje, ostade u zaboravu 365 dana, 365 suza koje su natapale jastuk citave godine, 365 laznih osmeha koje sam poklanjala drugima, kako im ne ...
i-prodje-ostade-u-zaboravu-365-dana-365-suza-koje-su-natapale-jastuk-citave-godine-365-laznih-osmeha-koje-sam-poklanjala-drugima-kako-im-ne
Ne znam gde da pobegnem da mi bude lakše, možda ovde… tri godine volim ženu koju ne smem, voli i ona mene ali smo siti skrivanja i Ona i Ja,rastajemo se ...
ne-znam-gde-da-pobegnem-da-mi-bude-lake-moda-ovde-tri-godine-volim-enu-koju-ne-smem-voli-i-ona-mene-ali-smo-siti-skrivanja-i-ona-i-jarastajemo-se
Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči. -Ivo Andrić
niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui
Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije. -Greta Garbo
postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije