Sećanje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava.


seanje-smena-lupa-koja-sitne-stvari-uveliava
Đorđe balaševićsećanjesmenalupakojasitnestvariuveličavasećanje jeje smešnasmešna lupalupa kojakoja sitnesitne stvaristvari uveličavasećanje je smešnaje smešna lupasmešna lupa kojalupa koja sitnekoja sitne stvarisitne stvari uveličavasećanje je smešna lupaje smešna lupa kojasmešna lupa koja sitnelupa koja sitne stvarikoja sitne stvari uveličavasećanje je smešna lupa kojaje smešna lupa koja sitnesmešna lupa koja sitne stvarilupa koja sitne stvari uveličava

Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Svi znamo da je Chuck Norris picka. Da je on stvarno toliko jak dosao bi do mene i poceo bi da mi lupa glavu o tastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoi haoidsjg & ...
svi-znamo-da-chuck-norris-picka-da-on-stvarno-toliko-jak-dosao-bi-do-mene-i-poceo-bi-da-mi-lupa-glavu-o-tastaturjsfohoasdgkhasfs-sg-jdsghasdjoi
Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari. -Dejvid Lojd
najbolja-elokvencija-ona-koja-zavrava-stvari
Ljubavna pisma čitaju obično samo dve osobe. Već trećoj osobi ona su nesnosna i smešna. -Ivan Turgenjev
ljubavna-pisma-itaju-obino-samo-dve-osobe-ve-treoj-osobi-ona-su-nesnosna-i-smena
Sastavni deo mog uspeha je smešna, bolesna radna etika. Dok drugi ljudi spavaju ja radim. -Vil Smit
sastavni-deo-mog-uspeha-smena-bolesna-radna-etika-dok-drugi-ljudi-spavaju-ja-radim