Sebeljublje jest jedini temelj na kojem se može temeljiti pravilo korisnog morala.


sebeljublje-jest-jedini-temelj-na-kojem-se-moe-temeljiti-pravilo-korisnog-morala
claude adrien helvetiussebeljubljejestjedinitemeljnakojemsemožetemeljitipravilokorisnogmoralasebeljublje jestjest jedinijedini temeljtemelj nana kojemkojem sese možemože temeljititemeljiti pravilopravilo korisnogkorisnog moralasebeljublje jest jedinijest jedini temeljjedini temelj natemelj na kojemna kojem sekojem se možese može temeljitimože temeljiti pravilotemeljiti pravilo korisnogpravilo korisnog moralasebeljublje jest jedini temeljjest jedini temelj najedini temelj na kojemtemelj na kojem sena kojem se možekojem se može temeljitise može temeljiti pravilomože temeljiti pravilo korisnogtemeljiti pravilo korisnog moralasebeljublje jest jedini temelj najest jedini temelj na kojemjedini temelj na kojem setemelj na kojem se možena kojem se može temeljitikojem se može temeljiti pravilose može temeljiti pravilo korisnogmože temeljiti pravilo korisnog morala

Jedna od najpotrebnijih sposobnosti predviđanja jest osjećaj da se ne može sve predvidjeti. -Žan-Žak Ruso
jedna-od-najpotrebnijih-sposobnosti-predvianja-jest-osjeaj-da-se-ne-moe-sve-predvidjeti
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan. -Rej Čarls
za-mene-muzika-zabava-drugo-moe-biti-zapravo-to-jedini-jezik-za-koji-znam-da-univerzalan