Sede dve babe u mraku  dodje treca i upali svetlo :p


sede-dve-babe-u-mraku-dodje-treca-i-upali-svetlo-p
sededvebabemrakudodjetrecaupalisvetlosede dvedve babebabe uu mrakumrakudodjedodje trecatreca ii upaliupali svetlosede dve babedve babe ubabe u mrakuu mrakumraku dodjedodje trecadodje treca itreca i upalii upali svetlosede dve babe udve babe u mrakubabe u mrakuu mraku dodjemraku dodje trecadodje treca idodje treca i upalitreca i upali svetlosede dve babe u mrakudve babe u mrakubabe u mraku dodjeu mraku dodje trecamraku dodje treca idodje treca i upalidodje treca i upali svetlo

Sedu dve babe i jedna prdne
sedu-dve-babe-i-jedna-prdne
U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim
Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan
pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan
Sede u sobi dva sijamska blizanca i gledaju televiziju .Odjednom im zazvoni telefon .Jedasn podje da se javi, a drugi kaze :Ako mene traze nisam tu
sede-u-sobi-dva-sijamska-blizanca-i-gledaju-televiziju-odjednom-im-zazvoni-telefon-jedasn-podje-da-se-javi-a-drugi-kaze-ako-mene-traze-nisam
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima