Sevdalinka je naša pjesma o nama.


sevdalinka-naa-pjesma-o-nama
omer pobrićsevdalinkanaapjesmanamasevdalinka jeje našanaša pjesmapjesma oo namasevdalinka je našaje naša pjesmanaša pjesma opjesma o namasevdalinka je naša pjesmaje naša pjesma onaša pjesma o namasevdalinka je naša pjesma oje naša pjesma o nama

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Lošem društvu potrebne su godine da te otruju zlom, a zla pjesma to uradi nakon prvog slušanja. -Poslovice korisnika
loem-drutvu-potrebne-su-godine-da-te-otruju-zlom-a-zla-pjesma-to-uradi-nakon-prvog-sluanja