Sex je situacija kad muskarac stavi svoju lokaciju u zensku destinaciju… Da li razumes moju konstataciju ili zelis demonstraciju? (◕‿◕) (◕ ‿-)


sex-situacija-kad-muskarac-stavi-svoju-lokaciju-u-zensku-destinaciju-da-li-razumes-moju-konstataciju-ili-zelis-demonstraciju
sexsituacijakadmuskaracstavisvojulokacijuzenskudestinaciju…dalirazumesmojukonstatacijuilizelisdemonstraciju◕◕sex jeje situacijasituacija kadkad muskaracmuskarac stavistavi svojusvoju lokacijulokaciju uu zenskuzensku destinaciju…destinaciju… dada lili razumesrazumes mojumoju konstatacijukonstataciju iliili zeliszelis demonstracijusex je situacijaje situacija kadsituacija kad muskarackad muskarac stavimuskarac stavi svojustavi svoju lokacijusvoju lokaciju ulokaciju u zenskuu zensku destinaciju…zensku destinaciju… dadestinaciju… da lida li razumesli razumes mojurazumes moju konstatacijumoju konstataciju ilikonstataciju ili zelisili zelis demonstracijusex je situacija kadje situacija kad muskaracsituacija kad muskarac stavikad muskarac stavi svojumuskarac stavi svoju lokacijustavi svoju lokaciju usvoju lokaciju u zenskulokaciju u zensku destinaciju…u zensku destinaciju… dazensku destinaciju… da lidestinaciju… da li razumesda li razumes mojuli razumes moju konstatacijurazumes moju konstataciju ilimoju konstataciju ili zeliskonstataciju ili zelis demonstracijusex je situacija kad muskaracje situacija kad muskarac stavisituacija kad muskarac stavi svojukad muskarac stavi svoju lokacijumuskarac stavi svoju lokaciju ustavi svoju lokaciju u zenskusvoju lokaciju u zensku destinaciju…lokaciju u zensku destinaciju… dau zensku destinaciju… da lizensku destinaciju… da li razumesdestinaciju… da li razumes mojuda li razumes moju konstatacijuli razumes moju konstataciju ilirazumes moju konstataciju ili zelismoju konstataciju ili zelis demonstraciju

Ako devojka stavi vezu na fejsu, a ne pise sa kim, ili je ruzan ili se ona folira. :)
ako-devojka-stavi-vezu-na-fejsu-a-ne-pise-kim-ili-ruzan-ili-se-ona-folira
Ne dozvoljavam nikome da zaviri u moju kesu i moju dušu. -Đovani Bokačo
ne-dozvoljavam-nikome-da-zaviri-u-moju-kesu-i-moju-u
Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-dobro-kad-se-moe-u-dobro-delo-obratiti-bogatstvo-zlo-kad-mesto-da-da-slobodu-oveku-stavi-svoga-sopstvenika-u-slubu
Kad volis nekog moras da patis, kad izgubis ljubav zelis da je vratis, zato cuvaj ono sto svim srcem volis, i da ode nemoj da dozvolis… ♥♥♥
kad-volis-nekog-moras-da-patis-kad-izgubis-ljubav-zelis-da-vratis-zato-cuvaj-ono-sto-svim-srcem-volis-i-da-ode-nemoj-da-dozvolis
Neću te pipnuti celo veče, a kad već počneš da sumnjaš u moju seksualnu opredeljenost i kad se popneš na treću stepenicu poljubiću te što nežnije mogu na opštu radost gledalaca. -Đorđe Balašević
neu-te-pipnuti-celo-vee-a-kad-ve-pone-da-sumnja-u-moju-seksualnu-opredeljenost-i-kad-se-popne-na-treu-stepenicu-poljubiu-te-to-nenije-mogu-na-op