Shvati mili, sasvim si običan… Samo si u mojim očima BIO poseban…


shvati-mili-sasvim-obian-samo-u-mojim-oima-bio-poseban
shvatimilisasvimobičan…samomojimočimabioposeban…shvati milisasvim sisi običan…običan… samosamo siu mojimmojim očimaočima biobio poseban…sasvim si običan…si običan… samoobičan… samo sisamo si usi u mojimu mojim očimamojim očima bioočima bio poseban…sasvim si običan… samosi običan… samo siobičan… samo si usamo si u mojimsi u mojim očimau mojim očima biomojim očima bio poseban…sasvim si običan… samo sisi običan… samo si uobičan… samo si u mojimsamo si u mojim očimasi u mojim očima biou mojim očima bio poseban…

Juče je padala kiša u mojim očima, pokušavajući da spere tugu. Danas je granulo Sunce i stvorilo neizrecivo lepu dugu. :)))
jue-padala-kia-u-mojim-oima-pokuavajui-da-spere-tugu-danas-granulo-sunce-i-stvorilo-neizrecivo-lepu-dugu
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima! -Ruske poslovice
samo-suze-u-srcu-velike-boli-znaju-ali-ne-i-suze-u-oima