Sigurna sam samo u ono ‘Volim te’ koje mi kažu deca. Ona su jedino uvek iskrena.


sigurna-sam-samo-u-ono-volim-te-koje-mi-kau-deca-ona-su-jedino-uvek-iskrena
sigurnasamsamoono‘volimte’kojemikažudecaonasujedinouvekiskrenasigurna samsam samosamo uu onoono ‘volim‘volim te’te’ kojekoje mimi kažukažu decaona susu jedinojedino uvekuvek iskrenasigurna sam samosam samo usamo u onou ono ‘volimono ‘volim te’‘volim te’ kojete’ koje mikoje mi kažumi kažu decaona su jedinosu jedino uvekjedino uvek iskrenasigurna sam samo usam samo u onosamo u ono ‘volimu ono ‘volim te’ono ‘volim te’ koje‘volim te’ koje mite’ koje mi kažukoje mi kažu decaona su jedino uveksu jedino uvek iskrenasigurna sam samo u onosam samo u ono ‘volimsamo u ono ‘volim te’u ono ‘volim te’ kojeono ‘volim te’ koje mi‘volim te’ koje mi kažute’ koje mi kažu decaona su jedino uvek iskrena

Čovek je jedino stvorenje koje odbijа dа bude ono što jeste. -Alber Kami
ovek-jedino-stvorenje-koje-odbij-d-bude-ono-to-jeste
Bebo , Volim Te … Amele Shvatiii Da Te Volim … balavica samo tvoja
bebo-volim-te-amele-shvatiii-da-te-volim-balavica-samo-tvoja
Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...
seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek
Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli