Sigurno je u meni feler. Nakupilo mi se dana žalosti za tri života. Ma, proći će, sve je do sad prošlo.


sigurno-u-meni-feler-nakupilo-mi-se-dana-alosti-za-tri-ivota-ma-proi-e-sve-do-sad-prolo
Đorđe balaševićsigurnomenifelernakupilomisedanažalostizatriživotaproćićesvedosadprolosigurno jeu menimeni felernakupilo mimi sese danadana žalostižalosti zaza tritri životaproći ćesve jeje dodo sadsad prošlosigurno je uje u meniu meni felernakupilo mi semi se danase dana žalostidana žalosti zažalosti za triza tri životasve je doje do saddo sad prošlosigurno je u menije u meni felernakupilo mi se danami se dana žalostise dana žalosti zadana žalosti za trižalosti za tri životasve je do sadje do sad prošlosigurno je u meni felernakupilo mi se dana žalostimi se dana žalosti zase dana žalosti za tridana žalosti za tri životasve je do sad prošlo

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe? -Meša Selimović
sve-e-proi-ali-kakva-to-utjeha-proi-e-i-radost-proi-e-i-ljubav-proi-e-i-ivot-zar-nada-u-tome-da-sve-proe
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Ne želim da i dalje sebi govorim da će to jednog dana proći. Neće. Moram da naučim da živim sa svojim demonima. -Paulo Koeljo
ne-elim-da-i-dalje-sebi-govorim-da-e-to-jednog-dana-proi-nee-moram-da-nauim-da-ivim-svojim-demonima