Sigurnost? Sigurnost si mogao da imaš i u zatvoru. Tri kvadratna metra, ništa stanarina, ništa komunalije, ništa porez, ništa izdržavanje dece. Ništa za registraciju kola. Ništa saobraćajni prekršaji. Ništa žvaka kako voziš pijan. Ništa gubitak na trkama. Besplatno lečenje. Drugarstvo sa onima sličnih interesovanja. Crkva. Besplatan pogreb.


sigurnost-sigurnost-mogao-da-ima-i-u-zatvoru-tri-kvadratna-metra-stanarina-komunalije-porez-izdravanje-dece-ni-za-registraciju-kola-ni-saobraajni
Čarls bukovskisigurnostsigurnostmogaodaimazatvorutrikvadratnametranitastanarinakomunalijeporezizdržavanjedecenitazaregistracijukolasaobraćajniprekrajižvakakakovozipijangubitaknatrkamabesplatnolečenjedrugarstvoonimasličnihinteresovanjacrkvabesplatanpogrebsigurnost sisi mogaomogao dada imašimaš iu zatvorutri kvadratnakvadratna metraništa stanarinaništa komunalijeništa porezništa izdržavanjeizdržavanje deceništa zaza registracijuregistraciju kolaništa saobraćajnisaobraćajni prekršajiništa žvakažvaka kakokako vozišvoziš pijanništa gubitakgubitak nana trkamabesplatno lečenjedrugarstvo sasa onimaonima sličnihsličnih interesovanjabesplatan pogrebsigurnost si mogaosi mogao damogao da imašda imaš iimaš i ui u zatvorutri kvadratna metraništa izdržavanje deceništa za registracijuza registraciju kolaništa saobraćajni prekršajiništa žvaka kakožvaka kako voziškako voziš pijanništa gubitak nagubitak na trkamadrugarstvo sa onimasa onima sličnihonima sličnih interesovanja

Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti  pokreneš. -Paulo Koeljo
ni-mi-ne-vredi-to-se-trudim-da-neto-objasnim-reima-koje-ti-ne-znae-idi-i-iskusi-sam-vreme-da-se-ti-pokrene
Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti pokreneš. -Paulo Koeljo
ni-mi-ne-vredi-to-se-trudim-da-neto-objasnim-reima-koje-ti-ne-znae-idi-i-iskusi-sam-vreme-da-se-ti-pokrene