Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.


sila-nam-potrebna-samo-kada-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Čarli Čaplinsilanampotrebnasamokadaželimoučinitinetoloeinaćeljubavdovoljnadaseučinisveostalosila namnam jeje potrebnapotrebna samosamo kadakada želimoželimo učinitiučiniti neštonešto lošeinaće jeje ljubavljubav dovoljnadovoljna dada sese učiniučini svesve ostalosila nam jenam je potrebnaje potrebna samopotrebna samo kadasamo kada želimokada želimo učinitiželimo učiniti neštoučiniti nešto lošeinaće je ljubavje ljubav dovoljnaljubav dovoljna dadovoljna da seda se učinise učini sveučini sve ostalosila nam je potrebnanam je potrebna samoje potrebna samo kadapotrebna samo kada želimosamo kada želimo učinitikada želimo učiniti neštoželimo učiniti nešto lošeinaće je ljubav dovoljnaje ljubav dovoljna daljubav dovoljna da sedovoljna da se učinida se učini svese učini sve ostalosila nam je potrebna samonam je potrebna samo kadaje potrebna samo kada želimopotrebna samo kada želimo učinitisamo kada želimo učiniti neštokada želimo učiniti nešto lošeinaće je ljubav dovoljna daje ljubav dovoljna da seljubav dovoljna da se učinidovoljna da se učini sveda se učini sve ostalo

Sila nam je potrebna samo kad želimo učiniti nešto loše. Inače je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo. -Čarli Čaplin
sila-nam-potrebna-samo-kad-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
Radoznalost je samo taština; ponajčešće želimo saznati nešto samo zato da bismo o tome govorili. -Blez Paskal
radoznalost-samo-tina-ponajee-elimo-saznati-neto-samo-zato-da-bismo-o-tome-govorili
Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo
Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti. -Martin Luter King
tama-ne-moe-otjerati-tamu-samo-svjetlost-to-moe-uiniti-mrnja-ne-moe-otjerati-mrnju-samo-ljubav-to-moe-uiniti
Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje. -Čarls Bukovski
snaga-znai-da-nastavimo-kada-sve-loe-to-znai-da-nastavi-dalje-kada-sve-tako-besmisleno-da-nema-smisla-iveti-dalje