Sila je oduvek privlačila ljude niska morala, i verujem da – bez izuzetka – genijalne tirane nasleđuju nitkovi.


sila-oduvek-privlaila-ljude-niska-morala-i-verujem-da-bez-izuzetka-genijalne-tirane-nasleuju-nitkovi
albert ajnstajnsilaoduvekprivlačilaljudeniskamoralaverujemdabezizuzetkagenijalnetiranenasleđujunitkovisila jeje oduvekoduvek privlačilaprivlačila ljudeljude niskaniska moralai verujemverujem dada –– bezbez izuzetkaizuzetka –– genijalnegenijalne tiranetirane nasleđujunasleđuju nitkovisila je oduvekje oduvek privlačilaoduvek privlačila ljudeprivlačila ljude niskaljude niska moralai verujem daverujem da –da – bez– bez izuzetkabez izuzetka –izuzetka – genijalne– genijalne tiranegenijalne tirane nasleđujutirane nasleđuju nitkovisila je oduvek privlačilaje oduvek privlačila ljudeoduvek privlačila ljude niskaprivlačila ljude niska moralai verujem da –verujem da – bezda – bez izuzetka– bez izuzetka –bez izuzetka – genijalneizuzetka – genijalne tirane– genijalne tirane nasleđujugenijalne tirane nasleđuju nitkovisila je oduvek privlačila ljudeje oduvek privlačila ljude niskaoduvek privlačila ljude niska moralai verujem da – bezverujem da – bez izuzetkada – bez izuzetka –– bez izuzetka – genijalnebez izuzetka – genijalne tiraneizuzetka – genijalne tirane nasleđuju– genijalne tirane nasleđuju nitkovi

Sila je oduvijek privlačila ljude niska morala, i vjerujem da - bez izuzetka - genijalne tirane nasljeđuju nitkovi. -Albert Ajnštajn
sila-oduvijek-privlaila-ljude-niska-morala-i-vjerujem-da-bez-izuzetka-genijalne-tirane-nasljeuju-nitkovi
Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu. -Vil Smit
novac-i-uspeh-ne-menjaju-ljude-oni-jednostavno-naglaavaju-ono-to-oduvek-i-bilo
Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. -Matija Bećković
bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da